Halderberge, een historie van ruim zeven eeuwen

De gemeente Halderberge ontstond op 1 januari 1997 na de opheffing en samenvoeging van de gemeenten Hoeven, Oudenbosch, Oud en Nieuw Gastel en de kerkdorpen Bosschenhoofd en Stampersgat. Dat was een gevolg van de gemeentelijke herindeling in de provincie Noord-Brabant. De naam Halderberge symboliseert niet alleen de historische verbondenheid van de dorpskernen, maar doet bovendien recht aan de historische grondslag van waaruit de dorpsgemeenschappen zich hebben ontwikkeld.oude ansichtkaart Oudenbosche basiliek

12-16e Eeuw

Tussen de twaalfde en zestiende eeuw werden dorpen gesticht. Op strategische plaatsen gingen turfstekers, landbouwers en schippers wonen. In de zestiende eeuw stopte de turfwinning. Tijdens de Tachtigjarige oorlog braken epidemieën uit en loopt het gebied leeg. Vanaf 1648 begon een periode van wederopbouw en ontstaan de dorpen zoals we ze nu kennen.

Oude ansichtkaart van Stampersgat

De naam Halderberge

De oorsprong van het toponiem Halderberge is niet eenduidig vast te stellen. Een eerste variant verklaart Halderberg uit Halreberg, waarbij de stam Halre vervolgens is afgeleid van Harle. De samenstelling van har of haar en le of lo staat dan respectievelijk voor een zandige heuvelrug en een bosje op hoge zandgrond. De tweede variant zoekt de betekenis van Halreberg in het Germaans, waarbij halu staat voor afhellend en berga voor berg.

Oude ansichtkaart van

De vaststelling van Halderberge als gemeentenaam betekent een blijk van waardering voor de monniken van de laatste abdij van Sint Bernard, die in het laatste kwart van de dertiende eeuw de basis legden voor de latere ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen van Gastel. Hoeven en Oudenbosch.

Zoals bekend zijn de woonkernen Stampersgat en Bosschenhoofd van latere datum. De naam Halderberge getuigt bovendien van respect voor ons gezamelijk verleden en de historie van de voormalige gemeenten.

Met de keuze voor de naam Halderberge toonden het lokale bestuur, de heemkundekringen en de bevolking, dat hun geschiedenis meer is dan een opgeslagen archief: het is een symbool van hun collectief verleden.

Oude ansichtkaart van

Halderberge nu

De huidige gemeente Halderberge is een bloeiende gemeente met ca. 30.000 inwoners in West-Brabant. Dankzij de samenvoeging van de kernen Bosschenhoofd, Hoeven, Oud Gastel, Oudenbosch en Stampersgat heeft de gemeente een grote verscheidenheid aan inwoners en activiteiten.